Turite klausimų?

Bendra informacija, pasiteiravimai:

Tel.  +370 5 231 94 84

 

Pasiūlymo pateikimas:

El. p. info@archyvusistemos.lt

Dokumentacijos plano rengimas

Dokumentacijos planas padeda valdyti dokumentus

Dokumentacijos planas – kalendoriniais metais įstaigoje numatytų sudaryti bylų planas visose veiklos srityse.
 
Turėdami dokumentacijos planą, užtikrinsite, kad bus sudaromos tik tos bylos, kurios yra reikalingos. Lengvai orientuositės dokumentų judėjimo sraute, bus aiški dokumentų saugojimo vieta, atsakingi asmenys ir saugojimo terminai.  

Rengiame dokumentacijos planus

Mūsų archyvarai, įvertinę Jūsų įmonės dokumentų būklę, parengs naują dokumentacijos planą, numatys dokumentų srautus, jų judėjimą, atsakingus asmenis, perdavimo tvarką ir eiliškumą. Jūsų įmonėje archyvaras surinks informaciją apie rengiamus dokumentus, patikslins jų pavadinimus, saugojimo terminus. Visą surinktą informaciją surašys į dokumentacijos planą. Taip bus užtikrintas įmonės veiklos dokumentų įrodomumas ir bus lengviau orientuotis dokumentų sraute.