Turite klausimų?

Bendra informacija, pasiteiravimai:

Tel.  +370 5 231 94 84

 

Pasiūlymo pateikimas:

El. p. info@archyvusistemos.lt

Apie mus

Pirmaujantys dokumentų tvarkymo ir saugojimo srityje

AB „Archyvų sistemos“ – viena didžiausių dokumentų saugojimo, archyvinio tvarkymo ir konfidencialaus naikinimo paslaugas teikiančių įmonių ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Per savo veiklos metus, t. y. nuo 2001 metų, bendrovė pelnė Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių organizacijų įvertinimą ir pasitikėjimą bei perėmė jų dokumentacijos valdymą. Šiuo metu bendrovės saugyklose yra saugoma daugiau kaip 300 įmonių dokumentai. Mūsų klientais yra: bankai, draudimo bendrovės, prekybos centrai, naftos produktų pardavimo įmonės, juridinis sektorius, transportavimo kompanijos ir kt.
 
Norėdami užtikrinti įmonės konkurencingumą ir patenkinti nuolat augančios rinkos poreikius, įdiegėme modernias dokumentų valdymo sistemas, taikome racionalius ir patikrintus vadybos principus, nuolat tobuliname ir mokome savo darbuotojus. AB „Archyvų sistemos“ – pirmoji savo srityje, kuri veiklą vykdo pagal įdiegtą Kokybės vadybos sistemą ISO 9001 ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO 14001.
AB „Archyvų sistemos“ yra Lietuvos pramoninkų konfederacijos narė.

Mūsų misija

AB „Archyvų sistemos“ teikia įmonėms popierinių ir elektroninių dokumentų saugojimo, paieškos, skaitmeninimo, archyvavimo ir konfidencialaus naikinimo paslaugas, užtikrinant dokumentų saugumą, paieškos tikslumą ir greitį, aptarnaujant profesionaliems, paslaugiems, rūpestingiems ir efektyviems darbuotojams.

Dokumentų saugojimas, archyvavimas ir naikinimas

Pagrindinė AB „Archyvų sistemos“ veikla – saugoti, archyvuoti ir, esant poreikiui, konfidencialiai naikinti klientų patikėtus dokumentus.
Bendrovės tikslas – išlaikyti turimą poziciją rinkoje, stiprinti konkurencingumą, siekti nuolatinės ir sistemingos verslo plėtros, būti viena patikimiausių šias paslaugas teikiančių bendrovių Lietuvoje.
 
Bendrovės vertybės:
  • Patikimumas
  • Konfidencialumas
  • Bendrovės darbuotojai, kuriantys įmonės vertę
  • Sąžiningumas ir atvirumas
  • Kokybė
  • Pažangios informacijos saugojimo ir valdymo technologijų naujovės

Licencijos ir sertifikatai

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduota licencija teikti dokumentų tvarkymo ir saugojimo paslaugas:
 
Licencija Nr. 0001 - verstis dokumentų saugojimo veikla.
 
Licencija Nr. 0005 - verstis dokumentų tavrkymo veikla.
 
Kokybės vadybos sistemos sertifikatas ISO 9001.
 
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas ISO 14001. 

Archyvavimo specialistų kvalifikacija  

AB „Archyvų sistemos“ ypač vertina profesionalumą, todėl visi darbuotojai, teikiantys archyvavimo paslaugas, yra sėkmingai išlaikę kvalifikacijos patikrinimo testą. Didesnė dalis mūsų archyvarų turi įgiję Vilniaus universiteto archyvistikos programos specialybę.
 
Dokumentų tvarkymą ir administravimą patikime tik patyrusiems specialistams, savo darbo žinovams.